Coöperatief Meten Natuurlijk U.A.
Header

Coöperatief Meten Natuurlijk U.A.

Coöperatief Meten Natuurlijk U.A. is een burgerinitatief dat zich bezighoudt met het meten aan de natuur en de leefomgeving.
Samen realiseren we meetoplossingen die inzicht geven in onderwerpen die anders onbekend zouden blijven.
We werken graag samen met mensen en organisaties die nieuwsgierig zijn naar hun leefomgeving en het leuk vinden om samen bezig te zijn met community-science.

Projecten

Luchtkwaliteit
House
Project SMAL Zeist meet sinds 2018 fijnstof in en om de gemeente Zeist.
Biodiversiteit
House
Sinds COVID zijn er veel meer waarnemingen geregistreerd op waarneming.nl. We zijn aan het onderzoeken hoe we de waarde van open databron beschikbaar kunnen maken voor een groter publiek.
Parkeerinformatie
House
Park-a-Lot is een kleinschalig experimenteel project dat wil gaan meten aan de aanwezigheid van auto's op parkeerplaatsen.
Open Data
House
We hebben verschillende data-API's ontwikkeld die gebruikt kunnen worden voor het verrijken van meetdata. Daarnaast wordt de meetdata gepubliceerd als Open Data.

Samenwerkingsverbanden

Provincie Utrecht

Provincie Utrecht

Gemeente Zeist

Gemeente Zeist

Samen Duurzaam Zeist

Samen Duurzaam Zeist

Stichting Beter Zeist

Stichting Beter Zeist

Meet je Stad

Gemeente Amersfoort

Meet je Stad

Meet je Stad

Waarneming.nl

Waarneming.nl

Wijkvereniging Kromme Rijn

Wijkvereniging Kromme Rijn

Over ons

In 2018 ontstond bij een aantal bewoners uit Zeist de behoefte om te willen meten aan de leefomgeving.
Om een burger-initiatief succesvol te laten zijn is er veel kennis en ervaring nodig op het gebied van techniek (elektrotechniek/IT/IoT/data), financiering (projectaanvragen/boekhouding/belastingen) en community-management.
Om dit in goede banen te leiden is Coöperatief Meten Natuurlijk U.A. opgericht.
Coöperatief Meten Natuurlijk U.A. wil graag een platform bieden dat mensen met verschillende expertises met elkaar in verbinding brengt en onderlinge kennisdeling/datadeling stimuleert.
We geloven erin dat als we kennis en ervaringen met elkaar delen en combineren, dat we samen dingen voor elkaar kunnen krijgen die los van elkaar niet levensvatbaar zouden zijn. Door vol te houden is Coöperatief Meten Natuurlijk U.A. uitgegroeid van een klein experimenteel idee tot een platform voor burger(meet)initiatieven.